Trường Mầm non Tuệ Đức | Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3