Trường Mầm non Tuệ Đức – Cơ sở Fuji Nam Long, Quận 9