All posts by Tuệ Đức School

Thiền sư S.N. Goenka

Thiền sư S.N. Goenka Tiểu sử Thiền sư S. N. GoenkaThiền sư Goenka là một Thiền sư cư sĩ Vipassana theo truyền thống của Đại thiền sư quá cố Sayagyi U Ba Khin, người Miến điện (Mayamar). Mặc dù gốc là người Ấn độ, Ông Goenka sinh trưởng và lớn lên tại Miến điện. Trong […]