All posts by Tuệ Đức School

Thiền tập cho trẻ em

Thiền Tập Với Trẻ Em Nguyên Giác Nhiều người đã nhìn về thiền tập như là những gì rất gian nan, rất khó cho người trong đời thường. Thực tế, đúng là sẽ rất khó khăn, nếu chúng ta thử ngồi yên trong nửa giờ – chỉ nói ngồi yên thôi, chưa cần nói tới […]

Thiền sư S.N. Goenka

Thiền sư S.N. Goenka Tiểu sử Thiền sư S. N. GoenkaThiền sư Goenka là một Thiền sư cư sĩ Vipassana theo truyền thống của Đại thiền sư quá cố Sayagyi U Ba Khin, người Miến điện (Mayamar). Mặc dù gốc là người Ấn độ, Ông Goenka sinh trưởng và lớn lên tại Miến điện. Trong […]